Facaderensning

Periodisk afrensning sparer store omkostninger til vedligehold. Vi leverer facaderensning til netop din virksomhed!

Fortvivl ikke over en anløben og trist facade, selv ved tilstedeværelsen af asbestholdigt materiale. Hos DVI er der hjælp at hente.

Både forstøvning, rensning med koldt og hedt vand under højt tryk udføres. Facadens overflade og indhold, bestemmer metoden, hvor vi renser med moderne special eller højtryksrens-udstyr fra 0-350 bar, der sikrer det bedste ogmest skånsomme resultat.

  • Diffusionsåben efterbehandling:

Imprægnering efter kemisk rens er en mulighed, som mange vælger for at beskytte overfladen og lette fremtidig rengøring.

Afrensning af facader og tilhørende bygningsdele:

  • Afrensning af bygningsfacader og overflader, samt almindelig forskønnelse, eller som grundlag for holdbart murer- og malerarbejde.
  • Rensemetoderne omfatter forstøvning, blæserensning, forskellige former for højtryksudsspuling, vandsivning, og mekaniske/kemiske processer.
  • Vi arbejder i dag med flere forskellige rensemetoder, afhængigt af materialegrundlag samt udfaldskrav.
  • DVI indhenter om nødvendigt tilladelse hos kommunen, til f.eks. rensning af astbestholdige overfalder.

Hvorfor skal man få lavet en facaderens?
Der er mange gode grunde til hvorfor du netop skal investere ien facaderens til din bygning. For det første giver det en længere levetid samt. Et godt første håndsindtryk
Mos, alger og snavs er med til at nedebyrde din facadens levetid
Mos og alger nedbryder ligeledes dit tag, fliser og giver en uheldig grobund for fugt og frostskader
Vi giver din facade den korrekte behandling efterfulgt af en imprægnering som beskytter mod skidt, alge, mos og snavs

Hvilket overfalder, kan man lave en facaderens på?
Vi kan rense alle typer facader. Vi tilbyder facaderens på Marmorfacader,Murstensfacader, Betonfacader,
Aluminiums- og Stålfacader.

Hvor i landet renser i facader?
Vi har afdeling i Aalborg, Hjørring & Frederikshavn men kører rundt hele landet.

Download datablad om facaderensning, eller kontakt os for en uforpligtende samtale, og få et tilbud på, hvad vi kan gøre for Deres virksomhed.

 

Telefon og e-mail

Telefon: +45 41 14 79 13
E-mail: info@dvi-ren.dk